UAB „Laserpas“ elektros tinklų stebėjimo sistemos vystymas

  Apie projektą 

  Projekto metu UAB „Laserpas“ kartu su Kazimiero Simonavičiaus universitetu vystys naują kompleksinę dideliu tikslumu veikiančią modulinę techninės ir programinės įrangos sistemą, naudojančią bepilotį orlaivį ir skirtą elektros tinklų linijų gedimų nustatymui. Sistema apims tiek techninę (angl. hardware), tiek programinę (angl. software) įrangą.

  Jos dėka UAB „Laserpas“ gebės automatizuotai atlikti elektros tinklų būklės duomenų surinkimo, jų pirminio interpretavimo ir apdorojimo darbus. Tai padės elektros tinklų operatoriams greičiau ir pigiau gauti naudingą informaciją apie tinklo būklę, defektus ir kitus trūkumus, leisiančią priimti efektyviausius sprendimus elektros tiekimo patikimumo užtikrinimui.

  Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“.

  Projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšomis. 

  Kuriame Lietuvos ateitį
  Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų www.esinvesticijos.lt